Οπτικές ίνες

Συσκευές που βασίζονται σε οπτική τεχνολογία

INNO View 7 Core-Alignment Fusion Splicer Kit

Το INNO View 7 splicer με ευθυγράμμιση πυρήνα και τον υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης εικόνας οπτικών ινών στον κόσμο, είναι το πιο ισχυρό...
Εγγραφείτε στο Newsletter
Holler Box