Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέοι κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες online αγορών

EU

Στρασβούργο, 14 Φεβρουαρίου 2019

Χθες το βράδυ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τους πρώτους κανόνες που στοχεύουν στη δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Οι έμποροι που πωλούν μέσω διαδικτυακών αγορών, τα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν πλατφόρμες κρατήσεων ή οι προγραμματιστές εφαρμογών, είναι μεταξύ αυτών που θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα. Ο νέος κανονισμός θα δημιουργήσει ένα πιο προβλέψιμο και διαφανές εμπορικό περιβάλλον στο διαδίκτυο και θα προσφέρει νέες δυνατότητες για την επίλυση διαφορών και καταγγελιών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά , οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για ολόκληρη την οικονομία των ηλεκτρονικών πλατφορμών – περίπου 7000 ηλεκτρονικές πλατφόρμες ή αγορές που λειτουργούν στην ΕΕ – που περιλαμβάνουν παγκόσμιους γίγαντες καθώς και πολύ μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις, που έχουν μια σημαντική διαπραγματευτική δύναμη έναντι των χρηστών των επιχειρήσεων. Ορισμένες διατάξεις θα ισχύουν επίσης για τις μηχανές αναζήτησης, ιδίως εκείνες που αφορούν την κατάταξη της διαφάνειας.

Ο αντιπρόεδρος της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Andrus Ansip δήλωσε: “Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς που θα ωφελήσει εκατομμύρια ευρωπαϊκές εταιρείες που βασίζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες για να προσεγγίσουν τους πελάτες τους. Στόχος μας είναι να απαγορεύσουμε ορισμένες από τις πιο αθέμιτες πρακτικές και να δημιουργήσουμε ένα σημείο αναφοράς για τη διαφάνεια, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα πλεονεκτήματα των διαδικτυακών πλατφορμών, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις “.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, Elżbieta Bieńkowska , δήλωσε: ” Οι νέοι μας κανόνες σχεδιάζονται ειδικά με τα εκατομμύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο μυαλό μας, οι οποίες αποτελούν την οικονομική ραχοκοκαλιά της ΕΕ. Πολλές από αυτές δεν έχουν τη διαπραγματευτική ισχύ για να ξεκινήσουν μια διαμάχη με μια μεγάλη πλατφόρμα, αλλά με αυτούς τους νέους κανόνες, θα έχουν ένα νέο δίχτυ ασφαλείας και δεν θα ανησυχούν πλέον για τυχαία αποπομπή τους από μια πλατφόρμα ή αδιαφανή κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης. ”

Ο Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία, Mariya  Gabriel , πρόσθεσε: « Πρόκειται για τους πρώτους κανόνες αυτού του είδους οπουδήποτε στον κόσμο και επιδιώκουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της τόνωσης της καινοτομίας και της προστασίας των ευρωπαϊκών μας αξιών. Θα βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων και των πλατφορμών, καθιστώντας τη πιο δίκαια και διαφανέστερη και τελικά προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα στους καταναλωτές. Θα παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη αυτού του πεδίου, κυρίως μέσω του online παρατηρητηρίου Διαδικτυακών Πλατφορμών. ”

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, σχεδόν το ήμισυ (42%) των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ, δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές αγορές για να πουλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Μια εκτίμηση επιπτώσεων που πραγματοποίησε η Επιτροπή πριν από τις προτάσεις της, έδειξε ότι σχεδόν το 50% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε πλατφόρμες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Περίπου το 38% των προβλημάτων όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις παραμένουν ανεπίλυτα και το 26% επιλύεται αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, χάνονται άμεσα περίπου 1,27-2,35 δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.

Οι μικρές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν ιδιαίτερα από:
  1. Απαγόρευση ορισμένων αθέμιτων πρακτικών
  • Δεν θα υπάρχουν πλέον ξαφνικές και ανεξήγητες αναστολές λογαριασμών. Με τους νέους κανόνες, οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν θα μπορούν πλέον να αναστείλουν ή να τερματίσουν τον λογαριασμό ενός πωλητή χωρίς σαφείς λόγους και δυνατότητες προσφυγής. Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να επαναφέρει τους πωλητές αν μια αναστολή έγινε κατά λάθος.
  • Απλοί και κατανοητοί όροι και προειδοποίηση για αλλαγές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες και να παρέχονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Κατά την αλλαγή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, πρέπει να δοθεί προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών ώστε οι εταιρείες να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές τις αλλαγές. Ισχύουν μεγαλύτερες περίοδοι ειδοποίησης αν οι αλλαγές απαιτούν πολύπλοκες προσαρμογές.
  1. Μεγαλύτερη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
  • Διαφανής κατάταξη. Οι αγορές και οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να αποκαλύπτουν τις κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιούν για να ταξινομούν αγαθά και υπηρεσίες στον ιστότοπό τους, για να βοηθήσουν τους πωλητές να κατανοήσουν πώς να βελτιστοποιήσουν την παρουσία τους. Οι κανόνες αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους πωλητές, χωρίς να επιτρέπουν παιχνίδια στο σύστημα κατάταξης.
  • Υποχρεωτική γνωστοποίηση για μια σειρά επιχειρηματικών πρακτικών. Ορισμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες όχι μόνο παρέχουν το περιβάλλον αγορών, αλλά είναι επίσης και οι ίδιες πωλητές στην ίδια αγορά την ίδια στιγμή. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες διαφάνειας, οι πλατφόρμες πρέπει να αποκαλύπτουν εξαντλητικά κάθε πλεονέκτημα που μπορούν να δώσουν στα προϊόντα τους έναντι των άλλων. Πρέπει επίσης να αποκαλύπτουν τα δεδομένα που συλλέγουν και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούν – και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δεδομένα μοιράζονται με άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, ισχύουν οι κανόνες του GDPR.
  1. Νέες δυνατότητες επίλυσης διαφορών

Σήμερα, οι πωλητές συχνά δεν έχουν κανέναν τρόπο να απευθύνονται ή να διαχειρίζονται παράπονα όταν προκύπτουν προβλήματα. Αυτό θα αλλάξει με τους νέους κανόνες.

  • Όλες οι πλατφόρμες πρέπει να δημιουργήσουν ένα εσωτερικό σύστημα χειρισμού παραπόνων, για να βοηθήσουν τους χρήστες των επιχειρήσεων. Από αυτή την υποχρέωση, θα εξαιρούνται μόνο οι μικρότερες πλατφόρμες όσον αφορά τον αριθμό εργαζομένων ή τον κύκλο εργασιών.
  • Οι πλατφόρμες θα πρέπει να παρέχουν στις επιχειρήσεις περισσότερες επιλογές για την επίλυση ενός δυνητικού προβλήματος μέσω διαμεσολαβητών . Αυτό θα βοηθήσει στην επίλυση περισσότερων ζητημάτων εκτός δικαστηρίου, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα στις επιχειρήσεις.
  1. Επιβολή

Οι επιχειρηματικές ενώσεις θα είναι σε θέση να οδηγούν πλατφόρμες στο δικαστήριο για να σταματήσουν τυχόν μη συμμόρφωση με τους κανόνες. Αυτό θα βοηθήσει να ξεπεραστεί ο φόβος των αντιποίνων και να μειωθεί το κόστος δικαστικών υποθέσεων για μεμονωμένες επιχειρήσεις, όταν δεν τηρούνται οι νέοι κανόνες. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να διορίσουν δημόσιες αρχές με εξουσίες επιβολής – αν το επιθυμούν – και οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στις αρχές αυτές.

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες θα ισχύσουν 12 μήνες μετά την έγκριση και δημοσίευσή τους και θα υποβληθούν σε επανεξέταση εντός 18 μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα συμβαδίζουν με την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά. Η ΕΕ δημιούργησε επίσης ένα ειδικό Παρατηρητήριο Διαδικτυακών Πλατφορμών για την παρακολούθηση της εξέλιξης της αγοράς και της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων.